AnTONia

Meditacija

Meditacija je mnogo več kot le globoka telesna in umska sprostitev; zajema namreč višje stanje zavesti, spoznanje, da si in da obstajaš.

Meditacija je tehnika, s pomočjo katere pridemo v stik s samim seboj, s svojimi občutki in svojim notranjim glasom oziroma intuicijo. Je pot spoznavanja sebe in globoke resnice – da si. Redna meditacija nas lahko popelje do stanja resnične prisotnosti in možnosti opazovanja svojih misli, umskih in telesnih procesov in še dlje.

Cilj meditacije ni meditirati vsak dan dvakrat po eno uro; resnični cilj je ponotranjiti stanje meditacije in postati čuteč ter prisoten v vsakem danem trenutku z možnostjo samoopazovanja. Meditacija tako lahko postane tudi poslušanje prijetne glasbe, vrtnarjenje, sprehod v naravo, tuširanje, kuhanje, peka sladic, izvajanje joge oziroma katerakoli druga vsakodnevna dejavnost.