AnTONia

Varovanje osebnih podatkov

Kdo zbira podatke?

Vse podatke, zbrane na spletni strani www.antonia.si, zbira družba Antonia Pavlin s.p.

Antonia Pavlin s.p.
Melinci 189
9231 Beltinci
Slovenija
predstavnik: Antonia Pavlin, info@antonia.si
Antonia Pavlin s.p. se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika v skladu z ZVOP-1 in GDPR.

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega e-mail naslova, uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika.

Kateri podatki se zbirajo?

Antonia Pavlin s.p. za nedoločen čas hrani naslednje podatke registriranih članov: ime in priimek, e-poštni naslov, kontaktni telefon, primarni naslov in naslove za dostavo, državo prebivališča, čas in datum registracije.

Informacije o uporabi naših spletnih strani (kliki na povezave, porabljen čas itd.) in podatke o odzivu na naša e-poštna sporočila (ali je bilo sporočilo odprto, na katere povezave ste kliknili);

Vaše osebne podatke lahko obdelujemo na naslednji pravni podlagi:

 • ko ste odobrili obdelavo vaših osebnih podatkov za obdelavo za določen namen obdelave. Vedno imate pravico preklicati dano soglasje;
Ali se bodo podatki delili s tretjimi osebami?

Vaših osebnih podatkov ne posredujemo tretjim osebam, razen tistim, ki imajo z nami pisno pogodbo, da opravljajo določene naloge v zvezi z obdelavo podatkov in so dolžni spoštovati zakonodajo glede obdelave in varstvo osebnih podatkov. Pogodbeni partnerji, ki jim posredujemo osebne podatke, so:

 • logistična podjetja za dobavo vašega naročila (Pošta …);
 • ponudniki tržnih storitev;
 • ponudniki pošiljanja e-pošte;
 • ponudniki programskih rešitev.
Kako se bodo uporabile informacije?

Uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam. Vaše osebne podatke lahko uporabimo za enega ali več naslednjih namenov:

 • za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov) in ostalo potrebno komunikacijo s članom;
 • komuniciranje z vami glede zagotavljanja naših storitev in odgovora na vaše poizvedbe;
 • marketinško komuniciranje (pošiljanje e-poštnih sporočil);
 • uveljavljati morebitne pravne zahtevke in reševati spore;
 • za statistično analizo uporabe naših spletnih strani;
 • za oglaševanje po meri;
Koliko časa bodo shranjeni podatki?
 • Osnovne osebne podatke hranimo več časa, dokler imate status našega registriranega uporabnika na naši spletni strani.
 • Vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi vaše privolitve trajno ali dokler to spletno mesto ne prekličete.
 • Po datumu izteka roka trajanja se vaši osebni podatki učinkovito izbrišejo ali anonimizirajo, kar pomeni, da jih obdelujemo tako, da jih ne moremo več povezati z vami ali jih pripisati.
Katere pravice ima oseba, na katero se podatki nanašajo?

Glede osebnih podatkov imate naslednje pravice:

 • da nas kadarkoli vprašate, ali bomo obdelali vaše osebne podatke;
 • dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije: obdelava; vrste osebnih podatkov; uporabnike ali kategorije uporabnikov, katerim so bili ali bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabniki v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah;
 • načrtovano obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, uporabljena za določitev tega obdobja;
 • obstoj avtomatiziranega odločanja, vključno z oblikovanjem profilov in razlogi zanjo, pa tudi pomen in predvidene posledice takšne obdelave za vas;
 • zahtevati eno (brezplačno) kopijo vaših osebnih podatkov v formatu, ki ga navedete sami (če je zahtevek zagotovljen z elektronskimi komunikacijskimi sredstvi in ne zahtevate drugače, se kopija zagotovi v elektronski obliki); za dodatne kopije, ki jih zahtevate, lahko zaračunamo razumno plačilo ob upoštevanju stroškov;
 • popravek netočnih osebnih podatkov;
 • omejevanje obdelave, ko izpodbijate točnost osebnih podatkov, v obdobju, ki nam omogoča preverjanje točnosti osebnih podatkov ali če je obdelava nezakonita in nasprotujete izbrisu vaših osebnih podatkov in namesto tega zahtevate omejitev ali ne potrebujemo več osebnih podatkov za namene obdelave, vendar jih potrebujete za uveljavljanje, uveljavljanje ali branje pravnih zahtevkov;
 • izbris vseh osebnih podatkov (pravica do pozabljanja), pod pogojem, da so izpolnjeni pogoji iz člena 17. GDPR in zlasti, če prekličete soglasje k obdelavi osebnih podatkov;
 • prenosljivost osebnih podatkov v strukturirani, široko uporabljeni in strojno berljivi obliki, s pravico neoviranega posredovanja teh podatkov;
 • prenehanje obdelave osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, vključno s profiliranjem;
 • da vam ne velja odločitev, ki temelji izključno na avtomatizirani obdelavi, vključno s profiliranjem, če so izpolnjene predpostavke iz člena 22 Splošne uredbe o varstvu podatkov.
 • pravico do vložitve pritožbe zoper Informacijskega pooblaščenca, če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov krši splošni zakon o varstvu podatkov.
Kako lahko posameznik, na katerega se podatki nanašajo, pritoži?

Vaše zahteve glede uresničevanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko pisno pošljete predstavniku, navedenemu na vrhu tega dokumenta.

Zaradi zanesljive identifikacije v primeru uresničevanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko od vas zahtevamo dodatne informacije in lahko ukrepamo le, če lahko dokažemo, da vas ne moremo zanesljivo identificirati.

Na vašo zahtevo, s katero uveljavljate svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki, moramo odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu po prejemu vaše zahteve.

Komunikacija

Antonia Pavlin s.p. bo z uporabnikom stopila v stik preko sredstev komunikacij na daljavo le, če temu uporabnik izrecno ne nasprotuje, in v skladu z določili ZEKom-1. Oglasna elektronska in/ali SMS sporočila bodo vsebovala naslednje sestavine:

 • jasno in nedvoumno bodo označena kot oglasna sporočila;
 • pošiljatelj bo jasno razviden;
 • različne akcije, promocije in druge tržne tehnike, bodo označene kot takšne.

Prav tako bodo jasno določeni pogoji udeležbe v njih. Jasno bo predstavljen način odjave od prejemanja oglasnih sporočil na željo uporabnika, da ne želi prejemati oglasnih sporočil, bo Antonia Pavlin s.p. to izrecno spoštovala.

Pravilnik o varovanju osebnih podatkov posodobljen 26.6.2024